Carpas

 • Elegància i seguretat per a tots els esdeveniments, festes particulars, fires i espectacles.
 • Totes les ides: 3×3, 4×3, 4×4, 5×5, 10×10, 10×15, 10x50m etc.
 • Normes considerades:
  • Seguretat estructural:  DB-SE / Alumini: UNE-EN-1999-1-1 / Acer conformat: DB-SE-A
  • Acer laminat i armat:  DB-SE-A / Estructures temporals: UNE-EN-13782

Escenaris i tarimes

 • Escenaris estètics, fiables i resistents realitzats íntegrament d’acer (no galvanitzat) amb modulació de 2.5×2.5m.
 • Les plataformes de fusta contraxapada són hidròfugues i antilliscants.
 • Els nostres sistemes compten amb certificats específics pel món de l’espectacle.
 • Certificats: ISO 14001, ISO 9001, certificats pel Col·legi d’Arquitectes de Madrid.